Cariere

Anunț privind rezultatele finale pentru postul scos la concurs.

Anunț privind rezultatul la proba interviu din data de 16.11.2023.

Anunț privind rezultatul la proba scrisă din data de 13.11.2023 pentru postul de Director – Direcția Dezvoltare Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică.

Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs și programarea probei scrise, a postului de Director din cadrul Direcției Dezvoltare Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica.

Anunț pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată cu normă întreagă (8 ore/zi), a postului de Director din cadrul Direcției Dezvoltare Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică, începând cu data de 01.12.2023

Calendarul de desfașurare a concursului pentru ocuparea postului vacant, începand cu data de 01.12.2023, de Director din cadrul Direcției Dezvoltare Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică, cu normă întreagă (8 ore/zi), pe perioadă nedeterminată.

Anunț selecție dosare de concurs pentru postul de Expert – Serviciul Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice

Anunț pentru ocuparea, pe perioadă determinată de 12 luni, cu fracție de normă (2 ore/zi), a postului de Expert din cadrul Serviciului Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice.

Calendarul de desfășurare a procedurii de recrutare/selecție/angajare, pe bază de interviu pentru postul de Expert din cadrul Serviciului Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice pe perioada determinată de 12 luni, cu fractie de normă (2 ore)/zi.

Anunț probă scrisă Director Direcția Monitorizare Contract Delegare 26.05.2023

Anunț selecție dosare concurs Director Direcția Monitorizare Contract Delegare 25.05.2023

Anunț rezultate finale concursuri 19.04-11.05.2023

Anunț rezultate probe interviu 11.05.2023

Anunț rezultatul proba scrisa concurs Șef Birou Resurse Umane 9.05.2023

Calendar desfășurare concurs Director Direcția Monitorizare Contract Delegare 3.05.2023

Anunț desfășurare concurs Director Direcția Monitorizare Contract Delegare 3.05.2023

Anunț selecție dosare pentru concursurile 19.04-11.05.2023

Anunt desfasurare concurs Sef Serviciu Serviciul Politici Tarifare 18.04.2023

Calendar de desfasurare concurs Sef Serviciu Serviciul Politici Tarifare și compensație 18.04.2023

Anunt desfasurare concurs Sef birou Resurse Umane 18.04.2023

Calendar de desfasurare concurs pentru postul de Șef Birou Biroul Resurse Umane 18.04.2023

Anunt desfasurare concurs Economist Guvernanta 18.04.2023

Calendar de desfasurare concurs Economist -Guvernanta 18.04.2023

Anunt desfasurare concurs Consilier Juridic 18.04.2023

Calendar de desfasurare concurs pentru postul de Consilier juridic 18.04.2023

Anunt desfasurare concurs Expert Proiecte 13.04.2023

Calendar de desfasurare concurs Expert Serviciul Management de proiecte și strategii Termo 13.04.2023

Anunț rezultat final concurs Șef Birou Comunicare, Secretariat și IT 30.01.2023

Anunț rezultat proba interviu concurs Șef Birou Comunicare, Secretariat și IT 30.01.2023

Anunț selecție dosare concurs Șef Birou Comunicare, Secretariat și IT

Anunț desfășurare concurs Șef Birou Comunicare, Secretariat și IT 16.01.2023

Calendar desfășurare concurs Șef Birou Comunicare, Secretariat și IT 16.01.2023

Anunț rezultat final concurs Șef Serviciu Juridic 25.11.2022

Anunț rezultat probă interviu Șef Serviciu Juridic 25.11.2022

Anunț rezultat probă scrisă Șef Serviciu Juridic 24.11.2022

Anunț selecție dosare Șef Serviciu Juridic 21.11.2022

Calendar pentru desfășurare concurs Șef Serviciu Jurudic 14.11.2022

Anunț desfășurare concurs Șef Serviciu Juridic 14.11.2022

Anunț rezultat final concurs Expert Compartiment Analize Economice si Monitorizare Tarife 26.10.2022

Anunț rezultat probă interviu Expert Compartiment Analize Economice si Monitorizare Tarife 26.10.2022

Anunț rezultat probă scrisă Expert Compartiment Analize Economice si Monitorizare Tarife 25.10.2022

Anunț selecție dosare Expert Compartiment Analize Economice si Monitorizare Tarife 20.10.2022

Calendar desfășurare concurs pentru postul Expert Compartiment Analize Economice si Monitorizare Tarife 29.09.2022

Anunț desfășurare concurs pentru postul Expert Compartiment Analize Economice și Monitorizare Tarife 4.10.2022

Anunț final concurs Expert Serviciu Infrastructură 15,09,2022

Anunț rezultat proba interviu Expert Serviciu Infrastructură 15,09,2022

Anunț rezulat probă scrisă Expert Serviciu Infrastructură

Anunț selecție dosare Expert Serviciu Infrastructură 07.09.2022

Anunț rezultate finale concurs Șef SCSIT si Expert Serviciu Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice 25.08.2022

Anunț rezultat interviu Șef SCSIT si Expert Serviciu Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice 25.08.2022

Anunț rezultat probă scrisă Șef Serviciul Comunicare ,Secretariat și IT 23.08.2022

Anunț selecție dosare Expert Serviciu Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice 22.08.2022

Anunț selecție dosare Șef Serviciu – Serviciu Comunicare, Secretariat și IT 19.08.2022

Anunț desfășurare concurs Expert-Serviciu Serviciu Infrastructura 12.08.2022

Calendar pentru desfășurare concurs Expert în cadrul Serviciului Infrastructură 12.08.2022

Calendar desfasurare concurs Expert Serviciu Management de Proiecte

Anunt pentru ocuparea postului Sef Serviciu SCSIT

Calendar de desfasurare concurs pentru postul de Sef Serviciul Comunicare,Secretariat și IT

Anunt pentru ocuparea postului de Expert Proiecte si Strategii Termoenergetice

Anunț rezultat final concurs Șef Serviciu Management Proiecte și Strategii 23.06.2022

Anunț rezultat probă interviu Șef Serviciu Management Proiecte și Strategii 23.06.2022

Anunț privind rezultatul la proba scrisă Șef Serviciu Management Proiecte și Strategii 20.06.2022

Anunț rezultat selecție dosare Sef Serviciu Management Proiecte si Strategii 17.06.2022

Anunț rezultat selecție dosare Expert 14.06.2022

Calendar de desfășurare concurs Expert 7.06.2022

Anunț desfășurare concurs Expert 7.06.2022

Anunț desfășurare concurs Șef Serviciu Managenet de Proiecte și Strategii 30.05.2022

Calendar de desfășurare concurs pentru postul de Șef Serviciul Management de Proiecte și Strategii 27.05.2022

Anunț rezultate finale Expert si Analist 28.04.2022

Anunț rezultate proba interviu Expert si Analist 28.04.2022

Anunt privind rezultatele la proba scrisa din data de 26.04.2022

Anunț selectie dosare pentru ocuparea posturilor de Analist și Expert 20.04.20

Anunț concurs Expert-Serviciul Management de proiecte și Strategii Termoenergetice 4.04.2022

Anunț concurs Analist armonizări legislative 4.04.2022

Calendar de desfășurare concurs pentru posturile de Analist armonizări legislative+Expert 1.04.2022

Anunț rezultat final concurs Economist+Referent 22.03.2022

Anunț rezultat probă interviu Economist+Referent 22.03.2022

Anunț rezultat probă scrisă Economist+Referent 18.03.2022

Anunț selectie dosare 15.03.2022 pentru ocuparea posturilor de Economist și Referent.

Anunț concurs post Economist – Compartiment Analize Economice și Monitorizare Tarife

Anunț concurs post Referent- Serviciul Financiar Contabil

Calendar desfășurare concurs pentru ocupare posturi Referent și Economist în perioada 28.02.2022-22.03.2022

Anunț concurs post Șef Serviciu SMPST

Calendar desfășurare concurs Șef Serviciu SMPST

Anunt concurs post Expert – Serviciu Monitorizare

Calendar desfășurare concurs Expert Serviciu Monitorizare

Dosare admise concurs Șef Serviciu SMPST

Anunț rezultat interviu Șef Serviciu SMPST

Anunț rezultat final concurs Șef Serviciu SMPST

Notă rectificativă calendar 674/04.06.2021

Dosare admise concurs Expert-Serviciul Monitorizare

Anunt rezultat probă scrisă Expert Monitorizare

Anunț rezultat interviu Expert – Serviciul Monitorizare

Anunț rezultat final concurs Expert – Serviciul Monitorizare