Despre noi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA București Ilfov este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită pe durată nedeterminată, înființată în temeiul prevederilor Legii nr.215/ 2001 privind administrația publică locală (în prezent înlocuită cu OUG nr.57/ 2019 – Codul administrativ), a Legii nr.51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, a Legii nr.325/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică și în baza OG nr.26/ 2000 cu privire la asociații și fundații. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA București Ilfov a fost înființată în anul 2017 la inițiativa municipiului București, orașului Popești-Leordeni și a comunei Chiajna, care, prin organele lor deliberative au hotărât asocierea în vederea asigurării serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în arealul deservit.